Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki GOBARTO S.A.