Aktualności

2014-12-24
Zmiany w Radzie Nadzorczej PKM Duda

23 grudnia br. NWZA PKM Duda S.A. (Spółka) powołało w skład Rady Nadzorczej sześciu nowych członków. Nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Andrzej Goździkowski, Prezes Zarządu Cedrob S.A., największego akcjonariusza Spółki. Wcześniej swoje rezygnacje ze stanowiska złożyło pięciu członków Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej

2014-12-08
Cedrob nowym inwestorem branżowym PKM Duda

W wyniku publicznego wezwania Cedrob S.A. („Cedrob”) nabył 23% akcji spółki PKM Duda S.A. („PKM Duda”). Razem z posiadanymi przed wezwaniem akcjami kontroluje obecnie pakiet 32,99% akcji, co czyni go największym akcjonariuszem PKM Duda.

Czytaj więcej

2014-11-13
Kolejny kwartał zysków PKM Duda mimo niesprzyjających warunków rynkowych

W III kwartale 2014 r. Grupa PKM Duda S.A. zanotowała blisko 3 mln zł zysku netto i narastająco po trzech kwartałach 2014 roku zarobiła na czysto już 11,5 miliona złotych. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA wyniósł po dziewięciu miesiącach 41,6 mln zł, czyli o 8 procent mniej niż rok wcześniej, co było efektem ograniczeń w eksporcie związanych z chorobą ASF i rosyjskim embargo.

Czytaj więcej

2014-09-30
PKM Duda jedną z największych firm spożywczych Europy Centralnej

Redakcja Portalu Spożywczego przy współpracy z firmą Bisnode sporządziła ranking 800 największych firm spożywczych Europy Centralnej. Na 22 miejscu listy znalazła się spółka PKM Duda.

Czytaj więcej

2014-08-27
Kolejny rentowny kwartał i stabilizacja wyników finansowych Grupy PKM Duda

W I półroczu 2014 r. Grupa PKM Duda S.A. osiągnęła zysk EBITDA w wysokości blisko 28,8 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu 2013 oznaczało spadek o 2,3 proc. W minionym półroczu Grupa wypracowała 8,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto (9,8 mln zł rok wcześniej) przy przychodach w wysokości 875 mln zł wobec 912,8 mln zł przed rokiem.

Czytaj więcej

<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...    >>