Aktualności

2015-07-14
Cedrob kupił w wezwaniu 9,18 mln akcji Polskiego Koncernu Mięsnego Duda SA

W wyniku publicznego wezwania Cedrob S.A. (dalej: Cedrob) nabył 9,18 mln akcji Polskiego Koncernu Mięsnego Duda SA (dalej: PKM Duda, Spółka), co stanowi 33,01% wszystkich akcji. Razem z posiadanymi przed wezwaniem akcjami kontroluje obecnie pakiet 66% akcji, co umacnia jego pozycję jako największego akcjonariusza Spółki.

Czytaj więcej

2015-06-08
Stanowisko Zarządu PKM DUDA S.A. w związku z wezwaniem ogłoszonym przez CEDROB S.A.

Czytaj więcej

2015-05-25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2015

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 oraz art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 1, 3 i 7 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 roku, o godz. 12:00, w Warszawie – w biurze Spółki przy ul. Kłobuckiej 25.

Czytaj więcej

2015-05-13
Grupa PKM Duda miała 6,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kwartale 2015 r.

W I kwartale 2015 r. Grupa PKM Duda S.A. wypracowała 6,4 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 352,6 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 8,6 mln zł, a zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) 14 mln zł. Grupa konsekwentnie redukuje zadłużenie i po przeprowadzeniu głębokiej restrukturyzacji jest przygotowana do przeprowadzenia nowych inwestycji.

Czytaj więcej

2015-03-19
Grupa PKM Duda miała 22,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r.

W 2014 r. Grupa PKM Duda S.A. zanotowała 22,6 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie ok. 1,7 mld zł. Zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł 54,5 mln zł, czyli o 14,1 procent mniej niż rok wcześniej. Po roku działań skoncentrowanych na reorganizacji Grupa wraca do realizacji rozwojowych projektów inwestycyjnych.

Czytaj więcej

<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...    >>