Aktualności

2015-05-13
Grupa PKM Duda miała 6,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kwartale 2015 r.

W I kwartale 2015 r. Grupa PKM Duda S.A. wypracowała 6,4 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 352,6 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 8,6 mln zł, a zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) 14 mln zł. Grupa konsekwentnie redukuje zadłużenie i po przeprowadzeniu głębokiej restrukturyzacji jest przygotowana do przeprowadzenia nowych inwestycji.

Czytaj więcej

2015-03-19
Grupa PKM Duda miała 22,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r.

W 2014 r. Grupa PKM Duda S.A. zanotowała 22,6 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie ok. 1,7 mld zł. Zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł 54,5 mln zł, czyli o 14,1 procent mniej niż rok wcześniej. Po roku działań skoncentrowanych na reorganizacji Grupa wraca do realizacji rozwojowych projektów inwestycyjnych.

Czytaj więcej

2014-12-24
Zmiany w Radzie Nadzorczej PKM Duda

23 grudnia br. NWZA PKM Duda S.A. (Spółka) powołało w skład Rady Nadzorczej sześciu nowych członków. Nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Andrzej Goździkowski, Prezes Zarządu Cedrob S.A., największego akcjonariusza Spółki. Wcześniej swoje rezygnacje ze stanowiska złożyło pięciu członków Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej

2014-12-08
Cedrob nowym inwestorem branżowym PKM Duda

W wyniku publicznego wezwania Cedrob S.A. („Cedrob”) nabył 23% akcji spółki PKM Duda S.A. („PKM Duda”). Razem z posiadanymi przed wezwaniem akcjami kontroluje obecnie pakiet 32,99% akcji, co czyni go największym akcjonariuszem PKM Duda.

Czytaj więcej

2014-11-13
Kolejny kwartał zysków PKM Duda mimo niesprzyjających warunków rynkowych

W III kwartale 2014 r. Grupa PKM Duda S.A. zanotowała blisko 3 mln zł zysku netto i narastająco po trzech kwartałach 2014 roku zarobiła na czysto już 11,5 miliona złotych. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA wyniósł po dziewięciu miesiącach 41,6 mln zł, czyli o 8 procent mniej niż rok wcześniej, co było efektem ograniczeń w eksporcie związanych z chorobą ASF i rosyjskim embargo.

Czytaj więcej

<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...    >>