Aktualności

2015-09-02
Pierwsze efekty realizowanej strategii - Grupa PKM Duda przejmuje Agro Provimi z/ s w Bieganowie

Grupa PKM Duda przejmuje Agro Provimi, spółkę wyspecjalizowaną w hodowli trzody chlewnej i bydła mięsnego oraz uprawie zbóż. Za 100 proc. udziałów zapłaciła 28,1 mln zł. Transakcja jest zgodna ze strategią biznesową Grupy i pozwoli jej umocnić się w segmencie produkcyjnym.

Czytaj więcej

2015-08-31
Grupa PKM Duda z nową strategią na lata 2015-2019

W I półroczu 2015 r. Grupa PKM Duda S.A. wypracowała 6 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 708,3 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 12,5 mln zł, a zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) 22,9 mln zł. Grupa PKM Duda ogłosiła strategię na lata 2015-2019.

Czytaj więcej

2015-07-14
Cedrob kupił w wezwaniu 9,18 mln akcji Polskiego Koncernu Mięsnego Duda SA

W wyniku publicznego wezwania Cedrob S.A. (dalej: Cedrob) nabył 9,18 mln akcji Polskiego Koncernu Mięsnego Duda SA (dalej: PKM Duda, Spółka), co stanowi 33,01% wszystkich akcji. Razem z posiadanymi przed wezwaniem akcjami kontroluje obecnie pakiet 66% akcji, co umacnia jego pozycję jako największego akcjonariusza Spółki.

Czytaj więcej

2015-06-08
Stanowisko Zarządu PKM DUDA S.A. w związku z wezwaniem ogłoszonym przez CEDROB S.A.

Czytaj więcej

2015-05-25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2015

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 oraz art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 1, 3 i 7 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 roku, o godz. 12:00, w Warszawie – w biurze Spółki przy ul. Kłobuckiej 25.

Czytaj więcej

<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...    >>