2012

Raport bieżący nr 39/2012 27.12.2012  
Tekst jednolity Statutu Spółki  
treść statutu  
     
Raport bieżący nr 38/2012 27.12.2012  
Rejestracja zmian w Statucie Spółki  
     
Raport bieżący nr 37/2012 27.12.2012  
Utworzenie oddziału Emitenta w Warszawie  
     
Raport bieżący nr 36/2012 27.12.2012  
Połączenie Emitenta ze spółka zależną Centrum Mięsne MAKTON SA  
     
Raport bieżący nr 35/2012
13.12.2012  
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Treść projektów - załącznik  
     
Raport bieżący nr 34/2012
13.12.2012  
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
     
Raport bieżący nr 33/2012
13.12.2012  
Rezygnacja osoby nadzorującej  
     
Raport bieżący nr 32/2012     
Polski Koncern Miesny DUDA S.A. – powołanie osoby zarzadzajacej 05.12.2012
     
Raport bieżący nr 32b/2012 05.12.2012
Polski Koncern Miesny DUDA S.A. – powołanie osoby zarzadzajacej    
     
Raport bieżący nr 31/2012    
Polski Koncern Miesny DUDA S.A. –odwołanie osoby zarzadzajacej 05.12.2012
     
Raport bieżący nr 30/2012    
Polski Koncern Miesny DUDA S.A. – odwołanie osoby zarzadzajacej 05.12.2012
     
Raport bieżący nr 29/2012 04.12.2012  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 listopada 2012 roku, mającej miejsce w dniu 28 listopada 2012 r.  
załącznik    
     
Raport bieżący nr 28/2012 29.11.2012  
Treść uchwał podjętych na II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2012 roku, mającej miejsce w dniu 28 listopada 2012 r., wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami  
     
załącznik - uchwały podjęte na II części NWZ    
     
Raport bieżący nr 27/2012 29.11.2012  
Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 19 listopada 2012 roku  
załącznik    
     
Raport bieżący nr 26/2012 21.11.2012  
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
     
Raport bieżący nr 25/2012 21.11.2012  
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 listopada 2012 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami  
     
Raport bieżący nr 24/2012 14.11.2012
Polski Koncern Miesny DUDA S.A. – stanowisko Zarzadu Spółki w przedmiocie planowanego połaczenia Emitenta z Centrum Miesnym Makton S.A. wraz z uzasadnieniem    
     
Raport bieżący nr 23/2012 31.10.2012
Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki - jako spółki przejmującej - z podmiotem zależnym: Centrum Mięsne MAKTON SA - jako spółką przejmowaną    
     
Raport bieżący nr 22/2012 17.10.2012
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. - jako spółki przejmującej - ze spółką zależną Centrum Mięsne MAKTON SA jako spółką przejmowaną.
 

   
       
Raport bieżący nr 21/2012 17.10.2012
 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
   
 
Projekty uchawał (załącznik)    
       
Raport bieżący nr 20/2012 17.10.2012
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 

 
     
Raport bieżący nr 19/2012 26.09.2012
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – plan połączenia Emitenta z Centrum Mięsnym Makton S.A.    
Plan połączenia Emitenta z Centrum Mięsnym Makton S.A. (załącznik)     
     
Raport bieżący nr 18/2012 03.09.2012  
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem  
     
Raport bieżący nr 17/2012 30.06.2012  
Wygaśnięcie niewiążącego listu intencyjnego  
     
Raport bieżący nr 16/2012 27.06.2012  
Zawarcie znaczącej umowy  
     
Raport bieżący nr 15/2012 30.04.2012  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 25 kwietnia 2012 roku  
     
Raport bieżący nr 14/2012 27.04.2012  
Powołanie osób nadzorujących  
Jacek Baranek  
Filip Janowski  
Mariusz Cholewa  
Michał Popiołek  
Jarosław Dubiński  
Marek Dybalski  
Mariusz Piskorski  
Jarosław Tomczyk  
Maksymilian Kostrzewa  
     
Raport bieżący nr 13/2012 27.04.2012  
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2012 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami  
Podjęte uchwały  
     
Raport bieżacy nr 12/2012 11.04.2012  
Zakończenie postępowania upadłościowego spółki zależnej Polska Wołownina sp. z o.o. z siedzibą w Hucie
 
Postanowienie - Polska Wołowina  
     
Raport bieżący nr 11/2012 30.03.2012  
Zbycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą  
     
Raport bieżący nr 10/2012 30.03.2012  
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
pobierz projekty uchwał  
     
Raport bieżący nr 09/2012 30.03.2012  
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
     
Raport bieżący nr 08/2012 28.03.2012  
Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku za rok 2011, który nie zakłada wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy  
     
Raport bieżący nr 07/2012 28.03.2012  
Powołanie osób zarządzających  
Maciej Duda  
Bogna Duda-Jankowiak  
Roman Miler  
Rafał Oleszak  
Dariusz Formela  
     
Raport bieżący nr 06/2012 20.03.2012  
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011  
Wykaz raportów  
     
Raport bieżący nr 05/2012 20.02.2012  
BZ WBK Asset Management S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 04/2012 20.02.2012  
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 03/2012 20.02.2012  
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 02/2012 13.01.2012  
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku  
     
Raport bieżący nr 01/2012 03.01.2012    
Odstąpienie przez Prezesa UOKiK od nałożenia kary pieniężnej na spółkę zależną pod firmą Centrum Mięsne Makton S.A.