2011

     
Raport bieżący nr 36/2011 21.12.2011  
Likwidacja spółki zależnej pod firmą Meat Service sp. z o. o.  
     
Raport bieżący nr 35/2011 01.12.2011  
Tekst jednolity Statutu Spółki  
Statut    
     
Raport bieżący nr 34/2011 29.11.2011
Rejestracja zmian w Statucie Spółki    
     
Raport bieżący nr 33/2011 13.10.2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ wznowionym po przerwie w dniu 12 października 2011 roku    
     
Raport bieżący nr 32/2011 12.10.2011
Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza; treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wznowionym w dniu 12 października 2011 roku po przerwie zarządzonej w dniu 21 września 2011 roku
 
 
     
Raport bieżący nr 31/2011 27.09.2011  
Postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym spółki zależnej Polska Wołowina sp. z o.o. z siedzibą w Hucie  
     
Raport bieżący nr 30/2011 23.09.2011  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 21 września 2011 roku    
     
Raport bieżący nr 29/2011 22.09.2011  
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
     
Raport bieżący nr 28/2011 22.09.2011  
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
 
(pobierz projekty uchwał)      
     
Raport bieżący nr 27/2011 01.09.2011  
Zawarcie przez spółkę zależną AGRO DUDA sp. z o. o. umowy sprzedaży udziałów spółki AGROHOP sp. z o.o.  
     
Raport bieżący nr 26/2011 23.08.2011  
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie     
(pobierz projekty uchwał)    
     
Raport bieżący nr 25/2011  23.08.2011  
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
     
Raport bieżący nr 24/2011 03.08.2011  
Zawarcie przez Emitenta umowy zbycia udziałów spółki zależnej WIZENTAL sp. z o.o.    
     
Raport bieżący nr 23/2011 12.07.2011  
Zawarcie umów znaczących przez jednostkę zależną Emitenta (AGRO DUDA sp. z o.o.), zawarcie umów przez podmioty zależne Emitenta (AGROFERM sp. z o.o., AGRO NET sp. z o.o.), udzielenie poręczenia przez Emitenta  
     
Raport bieżący nr 22/2011 22.06.2011  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 21 czerwca 2011 roku  
     
Raport bieżący nr 21/2011 22.06.2011  
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2011 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
 
     
Raport bieżący nr 20/2011 07.06.2011  
Wycofanie papierów wartościowych z depozytu wskutek ich umorzenia  
     
Raport bieżący nr 19/2011 26.05.2011  
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie   
Załącznik do projektów uchwał  
     
Raport bieżący nr 18/2011 26.05.2011  
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
     
Raport bieżący nr 17/2011 26.05.2011  
Wybór audytora sprawozdań finansowych  
     
Raport bieżący nr 16/2011 11.05.2011  
Zmiana postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu spółki zależnej Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Hucie  
     
Raport bieżący nr 15/2011 29.04.2011  
ING Bank Śląski S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 14/2011 28.04.2011  
Kredyt Bank S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 13/2011 28.04.2011  
BZ WBK Asset Management S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów   
     
Raport bieżący nr 12/2011 28.04.2011  
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów   
     
Raport bieżący nr 11/2011 28.04.2011  
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów   
         
Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2011 28.04.2011  
STATUT - Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A.  
     
Raport bieżący nr 10/2011 28,04.2011  
Ustalenie tekstu jednolitego Statutu  
     
Raport bieżący nr 9/2011 21.04.201    
Zawiadomienie Emitenta dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów     
       
Raport bieżący nr 8/2011 21.04.2011  
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta i zmiana Statutu  
     
Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2011 14.04.2011  
Wykaz raportów opublikowanych w roku 2010  
     
Raport bieżący nr 7/2011 14.04.2011  
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010  
     
Załącznik do raportu bieżącego nr 6/2011 08.03.2011  
STATUT Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A.  
     
Raport bieżący nr 6/2011 08.03.2011  
Rejestracja zmian w Statucie Spółki  
     
Raport bieżący nr 5/2011 27.01.2011  
Terminy publikacji raportów okresowych
     
Raport bieżący nr 4/2011 27.01.2011  

Terminy publikacji raportów okresowychPolski Koncern Mięsny DUDA S.A. –
terminy publikacji raportów okresowych

     
Raport bieżący nr 3/2011 04.01.2011  
ING Bank Śląski S.A. –
zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 2/2011 03.01.2011  
Kredyt Bank S.A. –
zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 1/2011 03.01.2011  
PKO Bank Polski S.A. –
zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów