Struktura akcjonariatu - I kwartał 2011

Ostatnia zmiana dokonana na dzień: 01.01.2011

Liczba akcji ogółem: 278 002 290

 Lp Akcjonariusz
Liczba akcji Udział w kapitale
z
akładowym (%)
Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
(%)
1 ING Bank Śląski S.A.
29 994 181
10,79 29 994 181
10,79
2 Kredyt Bank S.A.
28 529 504
10,26 
28 529 504
10,26
3
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 20 369 538
7,33 20 369 538
7,33

4
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
(Fundusze), w tym
14 797 364 5,32 14 797 364 5,32
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty 14 011 576 5,04 14 011 576 5,04


 


akcjonariusze, akcjonariat, struktura akcjonariatu