Struktura akcjonariatu - IV kwartał 2010

Struktura akcjonriatu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. na dzień 31.12.2010

Liczba akcji ogółem: 308 891 433

 Lp Akcjonariusz
Liczba akcji Udział w kapitale
z
akładowym (%)
Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
(%)
1

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.

30 889 143
9,99 30 889 143
9,99
2 ING Bank Śląski S.A.
29 994 181
9,71 29 994 181
9,71
3 Kredyt Bank S.A.
28 529 504
9,24
28 529 504
9,24
4
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 20 369 538
6,59 20 369 538
6,59

 

 


akcjonariat, akcjonariusze, struktura akcjonariatu