Struktura akcjonariatu - III kwartał 2010

Struktura akcjonriatu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. na dzień 30.09.2010

Liczba akcji ogółem: 308 891 433

 Lp Akcjonariusz
Liczba akcji Udział w kapitale
z
akładowym (%)
Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
(%)
1 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 36 199 232 11,72 36199232 11,72
2 Kredyt Bank Spółka Akcyjna
35 505 179
11,49 35 505 179
11,49
3 Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
22 109 061
7,16 22 109 061
7,16
4
Bank Handlowy w Warszawie
Spółka Akcyjna
20 369 538
6,59 20 369 538
6,59

 
 

 


akcjonariat, akcjonariusze, struktura akcjonariatu