Struktura akcjonariatu - II kwartał 2010

Struktura akcjonriatu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. na dzień 30.06.2010

Liczba akcji ogółem: 226 422 590

 Lp Akcjonariusz
Liczba akcji Udział w kapitale
z
akładowym (%)
Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
(%)
1 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 36 199 232 15,99 36199232 15,99
2 Kredyt Bank Spółka Akcyjna
35 505 179
15,68 35 505 179
15,68
3 Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
22 109 061
9,76 22 109 061
9,76
4
Bank Handlowy w Warszawie
Spółka Akcyjna
20 369 538
9,00 20 369 538
9,00
5 BRE Bank Spółka Akcyjna
13 576 864
6,00
13 576 864
6,00

 
 

 
 


akcjonariat, akcjonariusze, struktura akcjonariatu