2010

Raport bieżący nr 82/2010 31.12.2010  
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzedniego prezesa zarządu DUDA Skup Sp. z o.o.  
     
Raport bieżący nr 81/2010 31.12.2010  
Zawarcie przez Emitenta oraz jego spółkę zależną umów zbycia udziałów DUDA Skup Sp z o.o.  
     
Raport bieżący nr 80/2010 30.12.2010  
Nabycie akcji własnych  
       
Raport bieżący nr 79/2010 29.12.2010  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 29 grudnia 2010 roku  
     
Raport bieżący nr 78/2010 29.12.2010  
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2010 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami  
Uchwały podjęte  
     
Raport bieżący nr 77/2010 22.12.2010  
Połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi AGRO PROGRESS sp. z o.o., DOMCO sp. z o.o. oraz ZM DUDA sp. z o.o  
     
Raport bieżący nr 76/2010 03.12.2010  
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
     
Raport bieżący nr 75/2010 03.12.2010  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki  
     
Raport bieżący nr 74/2010 03.12.2010
Zawarcie aneksów do umów znaczących, realizacja postępowania naprawczego    
     
Raport bieżący nr 73/2010 18.11.2010
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 17 listopada 2010 roku    
     
Raport bieżący nr 72/2010 18.11.2010
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2010 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami    


Załącznik do raportu:

   
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2010 roku  
     
Raport bieżący nr 71/2010 15.11.2010  
Stanowisko Zarządu Spółki w przedmiocie planowanego połączenia Emitenta z ZM DUDA sp. z o. o., AGRO PROGRESS sp. z o. o. oraz DOMCO sp. z o. o. wraz z uzasadnieniem  
     
Raport bieżący nr 70/2010 05.11.2010  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2010  
     
Raport bieżący nr 69/2010 02.11.2010  
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi: AGRO PROGRESS sp. z o.o., DOMCO sp. z o.o. i ZM DUDA sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi  
     
Raport bieżący nr 68/2010 15.10.2010  
Zawarcie przez spółkę zależną pod firmą AGRO DUDA sp. z o. o. Umowy Sprzedaży nieruchomości oraz ruchomych składników majątku  
     
Raport bieżący nr 67/2010 15.10.2010  
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi: AGRO PROGRESS sp. z o.o., DOMCO sp. z o.o. i ZM DUDA sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi.  
     
Raport bieżący nr 66/2010 15.10.2010  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 
Projekty uchwał  
     
Raport bieżący nr 65/2010 15.10.2010  
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki  
     
Raport bieżący nr 64/2010 12.10.2010  
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej    
     
Raport bieżący nr 63/2010 04.10.2010  
Połączenie spółek zależnych - Centrum Mięsne Makton S.A. oraz Stół Polski sp. z o. o.
   
     
Raport bieżący nr 62/2010 01.10.2010  
Zawarcie przez spółkę zależną pod firmą PZZ Dystrybucja sp. z o.o. Umowy Sprzedaży  
     
Raport bieżący nr 61/2010 22.09.2010  
Rejestracja zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie  
     
Raport bieżący nr 60/2010 21.09.2010  
Zawarcie przez spółkę zależną pod firmą PZZ Dystrybucja sp. z o.o. Przedwstępnej Umowy sprzedaży nieruchomości oraz ruchomych składników majątku  
     
Raport bieżący nr 59/2010 17.09.2010  

Plan połączenia Emitenta z ZM DUDA sp. z o. o., AGRO PROGRESS sp. z o. o. oraz DOMCO sp. z o. o.

Załączniki do umowy:
Plan połączenia
Agro Progress
Domco
PKM DUDA
ZM DUDA


 
 

     
Raport bieżący nr 58/2010 17.09.2010  
Zawarcie przez spółkę zależną pod firmą AGRO DUDA sp. z o. o. Przedwstępnej Umowy sprzedaży nieruchomości oraz ruchomych składników majątku   
       
Raport bieżący nr 57/2010 07.09.2010  
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem  
     
Raport bieżący nr 56/2010 23.08.2010  
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego SA-PSr
     
Raport bieżący nr 55/2010 06.08.2010  
Bank Handlowy w Warszawie S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
  05.08.2010  
Raport bieżący nr 54/2010   
ING Bank Śląski S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
     
Raport bieżący nr 53/2010 05.08.2010  
PKO Bank Polski S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

   
Raport bieżący nr 52/2010 05.08.2010  
Kredyt Bank S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 51/2010 05.08.2010  
Rejestracja w KDPW S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii H
    
Raport bieżący nr 50/2010 30.07.2010  
BRE Bank S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 49/2010 24.07.2010  
Akcje zwykłe na okaziciela serii H - uchwały GPW S.A. – ostatni dzień notowania praw do akcji, dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego papierów wartościowych
     
Raport bieżący nr 48/2010 21.07.2010  
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Statutu
     
Raport bieżący nr 47/2010 14.07.2010  
Podpisanie ramowej umowy zbycia środków trwałych należących do podmiotów zależnych Emitenta na Ukrainie
     
Raport bieżący nr 46/2010 13.07.2010  
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
     
Raport bieżący nr 45/2010 08.07.2010  
Zakończenie subskrypcji akcji serii H
     
Raport bieżący nr 44/2010 05.07.2010  
Prawa do akcji serii H - wprowadzenie do obrotu giełdowego
     
Raport bieżący nr 43/2010 02.07.2010  
Emisja akcji serii H - objęcie akcji przez osoby zarządzające, prokurentów oraz osoby blisko powiązane
     
Raport bieżący nr 38/2010
(korekta)
30.06.2010  
Zawiadomienie od osoby zarządzającej dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta - korekta
     
Raport bieżący nr 42/2010 01.07.2010  
KDPW S.A. – komunikat Działu Operacyjnego – rejestracja praw do akcji serii H
     
Raport bieżący nr 41/2010 29.06.2010  
Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii H
     
Raport bieżący nr 40/2010 21.06.2010  
KDPW S.A. – komunikat Działu Operacyjnego – rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii I
     
Raport bieżący nr 39/2010 18.06.2010  
Akcje zwykłe na okaziciela serii I - uchwała GPW S.A. – dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego
     
Raport bieżący nr 38/2010 16.06.2010  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 37/2010 16.06.2010  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 36/2010 16.06.2010  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 35/2010 16.06.2010  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 34/2010 15.06.2010  
Akcje zwykłe na okaziciela serii H oraz I – uchwała KDPW S.A. w przedmiocie rejestracji
     
Raport bieżący nr 33/2010 08.06.2010  
Emisja akcji serii H - notowanie praw poboru
     
Raport bieżący nr 32/2010 02.06.2010  
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
     
Raport bieżący nr 31/2010 28.05.2010  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 maja 2010 r.
     
Raport bieżący nr 30/2010 28.05.2010  
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 maja 2010 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami oraz sprzeciwami zgłoszonymi do protokołu
     
Raport bieżący nr 29/2010 25.05.2010  
Wybór audytora sprawozdań finansowych
     
Raport bieżący nr 28/2010 19.05.2010  
Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie podjęcia postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego  
     
Raport bieżący nr 27/2010 12.05.2010  
Złożenie wniosku o podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego
     
Raport bieżący nr 26/2010 04.05.2010  
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą kierunków strategicznych Grupy Kapitałowej PKM DUDA
     
Raport bieżący nr 25/2010 04.05.2010  
Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego SA - R 2009 oraz skonsolidowanego raportu rocznego RS 2009
     
Raport bieżący nr 24/2010 30.04.2010  
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009
     
Raport bieżący nr 23/2010 30.04.2010  
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie
     
Raport bieżący nr 22/2010 30.04.2010  
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromazenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki
     
Raport bieżący nr 21/2010 01.05.2010  
Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego RS 2009
     
Raport bieżący nr 20/2010 21.04.2010  
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2009
     
Raport bieżący nr 19/2010 19.04.2010  
Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego
     
Raport bieżący nr 18/2010 12.04.2010  
Zbycie podmiotu zależnego pod firmą Przedsiębiorstwo Filialne „Ekspres”
     
Raport bieżący nr 17/2010 02.04.2010  
Złożenie wniosku o zawieszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego
     
Raport bieżący nr 16/2010 11.04.2010  
Zamiana akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela
     
Raport bieżący nr 15/2010 19.02.2010  
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2009
     
Raport bieżący nr 14/2010 17.02.2010  
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
     
Raport bieżący nr 13/2010 17.02.2010  
Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie podjęcia postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H
     
Raport bieżący nr 12/2010 08.02.2010  
Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H
     
Raport bieżący nr 11/2010 05.02.2010  
Złożenie wniosku o podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H, złożenie zaktualizowanej wersji prospektu emisyjnego akcji serii H
     
Raport bieżący nr 10/2010 05.02.2010  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 01 lutego 2010 r.
     
Raport bieżący nr 09/2010 02.02.2010  
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
     
Raport bieżący nr 08/2010 27.01.2010  
Złożenie wniosku o zawieszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H
     
Raport bieżący nr 07/2010 27.01.2010  
Złożenie oświadczenia w przedmiocie ustanowienia hipotek kaucyjnych tytułem zabezpieczenia do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego
     
Raport bieżący nr 06/2010 25.01.2010  
Terminy publikacji raportów okresowych
     
Raport bieżący nr 05/2010 25.01.2010  
Oświadczenie dotyczące publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz skonsolidowanego raportu półrocznego
     
Raport bieżący nr 04/2010    
Zawarcie umów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego (ustanowienia zastawu cywilnego, zastawu finansowego, zastawu rejestrowego i ustanowienia hipoteki) oraz umowy przelewu praw na zabezpieczenia
     
Raport bieżący nr 03/2010 11.01.2010  
Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H
     
Raport bieżący nr 02/2010 05.01.2010  
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
     
Raport bieżący nr 01/2010 05.01.2010  
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki