Struktura akcjonariatu - I kwartał 2010

W sumie: 226 422 590 akcji

 Lp Akcjonariusz            
Liczba akcji Udział w
kapitale z
akładowym (%)
Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
(%)
1 ING Bank Śląski S.A. 36 199 232 15,99 36 199 232 15,99
2 Kredyt Bank S.A.
35 505 179 15,68 35 505 179 15,68
3 PKO BP S.A.
22 109 061 9,76 22 109 061 9,76
4 Bank Handlowy
w Warszawie S.A.
20 369 538 8,99 20 369 538 8,99
5 BRE Bank S.A. 13 576 864 5,99 13 576 864 5,99


 


akcjonariat, akcjonariusze, struktura akcjonariatu