Dariusz Formela

Dariusz Formela jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji (kierunek: prawo) Uniwersytetu Gdańskiego (1993-1998). Ponadto ukończył Executive MBA University of Bradford, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (2004-2006).

Pan Dariusz Formela jest również absolwentem licznych studiów podyplomowych:
a) Uprawnienia członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (egzamin państwowy);
b) Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych – Instytut Rozwoju Biznesu;
c) Podyplomowe Studia Zarządzania Wartością Firmy – Szkoła Główna Handlowa;
d) Podyplomowe Studia Menedżerskie XX edycja – Szkoła Główna Handlowa;
e) Studium Finansów – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów;
f) Ubezpieczenie zdrowotne – staż zagraniczny: Paryż/Auxerre.

Ponadto, Pan Dariusz Formela uczestniczył w wielu szkoleniach:
a) Zarządzanie zmianą w procesie fuzji i przejęć - Institute for International Research;
b) Strategiczna Karta Wyników – Akademia Zarządzania;
c) Budowa Zespołu – Centrum Edukacji;
d) Wycena wartości spółek - Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów;
e) Europejskie prawo gospodarcze – Konfederacja Pracodawców Polskich;
f) Sztuka negocjacji – Instytut Rozwoju Biznesu;
g) Akademia Biznesu – Door;
h) Budowa motywacyjnego systemu wynagrodzeń – Hay Group;
i) Zarządzanie Organizacją poprzez jakość z uwzględnieniem procesów organizacyjnych w firmie – Centrum Edukacji;
j) Układy zbiorowe i pakty socjalne – FMP Management;
k) Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rad nadzorczych – Art-Arika Sp. z o.o.

W latach 1995 – 1998, Pan Dariusz Formela był Koordynatorem ds. logistyki w CPP Sp. z o.o. w Gdańsku. Od roku 1998 do roku 2008 zawodowo związany był z PKN ORLEN S.A. obejmując kolejno następujące stanowiska oraz funkcje: Specjalisty ds. organizacyjno – prawnych, Kierownika Działu Organizacji, Z-cy Dyrektora ds. Społecznych, Z-cy Dyrektora ds. Organizacji, Dyrektora ds. Restrukturyzacji i Systemów Zarządzania, Dyrektora Wykonawczego ds. Organizacji, Członka Zarządu AB Mazeikiu Nafta, Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. - Organizacja i Grupa Kapitałowa. W latach 2008 – 2009 pracował w Polskiej Grupie Energetycznej PGE S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Organizacji.

Od dnia 07 września 2009 roku Pan Dariusz Formela pełni funkcję Członka Zarządu Polskiego Koncernu Mięsnego S.A.

W okresie od 01 października 2009 do 28 kwietnia 2011 Pan Dariusz Formela pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Centrum Mięsnego MAKTON S.A.

W dniu 29 kwietnia 2011 roku Pan Dariusz Formela został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Mięsnego MAKTON S.A. (Grupa Kapitałowa PKM DUDA).

Pan Dariusz Formela posiada również bogate doświadczenie w organach nadzorczych. W latach 2000 – 2009 zasiadał w Radach Nadzorczych następujących podmiotów: PGE Górnictwo i Energetyka w Łodzi, Unipetrol as (Wiceprzewodniczący, Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Przewodniczący Komitetu Ładu Korporacyjnego), Płocki Park Przemysłowo -Technologiczny S.A., ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium Sp. z o.o., ORLEN Administracja Sp. z o.o., ORLEN Prewencja Sp. z o.o., ORLEN Ochrona Sp. z o.o., Wisła Płock S.A., ORLEN Księgowość Sp. z o.o., ORLEN Upstream Sp. z o.o., Spolana a.s. oraz Kaučuk a.s. (Grupa Unipetrol). Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Rayo sp. z o.o. i reprezentuje komplementariusza w spółce Rayo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (prywatny wehikuł inwestycyjny) oraz funkcję niezależnego Członka Rad Nadzorczych: Polimex Mostostal S.A. oraz Avia Solutions Group S.A. (Litwa).

Wśród licznych osiągnięć zawodowych Pana Dariusza Formeli wymienić należy:
• restrukturyzację GK ORLEN, w tym m.in. restrukturyzację zatrudnienia, budowę centrów usług wspólnych, programy poprawy efektywności w spółkach z GK ORLEN, negocjacje i porozumienia ze związkami zawodowymi w ramach programów zwolnień grupowych;
• przejęcie kontroli korporacyjnej nad Możejki Nafta, w tym uruchomienie i nadzór nad realizacją kompleksowego programu budowy wartości, wdrożenie nowego ładu korporacyjnego oraz przeprowadzenie programu integracji z GK ORLEN;
• nadzór właścicielski nad spółkami z GK ORLEN, w tym ujednolicenie zasad nadzoru kapitałowego,
• wprowadzenie zasad zarządzania segmentowego oraz opracowanie planu dezinwestycji spółek z GK ORLEN;
• przygotowanie strategii dla segmentu chemicznego dla GK ORLEN;
• przygotowanie programu integracji i restrukturyzacji Polskiej Grupy Energetycznej PGE S.A.