2009

Raport bieżący nr 103/2009 29.12.2009  
Złożenie wniosku o podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H; złożenie zaktualizowanej wersji prospektu emisyjnego akcji serii H
     
Raport bieżący nr 102/2009 24.12.2009  
Zawarcie znaczącej umowy
     
Raport bieżący nr 101/2009 24.12.2009  
Zawarcie znaczącej umowy
     
Raport bieżący nr 100/2009 25.11.2009  
Wznowienie postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie emisji akcji serii H
     
Raport bieżący nr 99/2009 20.11.2009  
Zakończenie procedury dotyczącej opracowania Programu Restrukturyzacji Operacyjnej
     
Raport bieżący nr 98/2009 19.11.2009  
PKO BP S.A. – zawiadomienie dotyczące objęcia akcji Emitenta serii I - kontynuacja
     
Raport bieżący nr 97/2009 16.11.2009  
Kredyt Bank S.A. – zawiadomienie dotyczące objęcia akcji Emitenta serii I - kontynuacja
     
Raport bieżący nr 96/2009 10.11.2009  
BRE Bank S.A. – zawiadomienie dotyczące objęcia akcji Emitenta serii I - kontynuacja
     
Raport bieżący nr 95/2009 06.11.2009  
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki
Tekst jednolity Statutu Spółki
     
Raport bieżący nr 94/2009 30.10.2009  
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2009
     
Raport bieżący nr 93/2009 28.10.2009  

Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Tekst jednolity Statutu Spółki

     
Raport bieżący nr 92/2009 21.10.2009  
Powołanie Komitetu Audytu
     
Raport bieżący nr 91/2009 02.10.2009  
PKO BP S.A. – zawiadomienie dotyczące objęcia akcji Emitenta serii I
     
Raport bieżący nr 90/2009 30.09.2009  
BRE Bank S.A. – zawiadomienie dotyczące objęcia akcji Emitenta serii I
     
Raport bieżący nr 89/2009 29.09.2009  
Kredyt Bank S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., ING Bank Śląski S.A. – zawiadomienia dotyczące objęcia akcji Emitenta serii I
     
Raport bieżący nr 88/2009 28.09.2009  
Prawomocność postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu
     
Raport bieżący nr 87/2009 15.09.2009  
Zatwierdzenie układu
     
Raport bieżący nr 86/2009 07.09.2009  
Powołanie osoby zarządzającej
Dariusz Formela - CV
     
Raport bieżący nr 85/2009 07.09.2009  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 84/2009 04.09.2009  
Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
     
Raport bieżący nr 83/2009 02.09.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 82/2009 31.08.2009  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ w dniu 31 sierpnia 2009 r.
     
Raport bieżący nr 81/2009 31.08.2009  

Powołanie osób nadzorujących

Maksymilian Kostrzewa - CV
Jacek Baranek - CV
Michał Popiołek - CV
Mariusz Cholewa - CV
Adam Purwin - CV
Andrzej Stryjski - CV
Marek Dybalski - CV
Jarosław Tomczyk - CV
Mariusz Piskorski - CV
Jarosław Dubiński - CV
     
Raport bieżący nr 80/2009 31.08.2009  
Odwołanie osób nadzorujących
     
Raport bieżący nr 79/2009 31.08.2009  
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
Uchwały podjęte na NWZ
Cena odkupu akcji w opcji - wzór (załącznik nr 1 i nr 2 do Uchwały nr 25/31/08/2009)


     
Raport bieżący nr 78/2009 26.08.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 77/2009 21.08.2009  
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Projekty uchwał
Cena odkupu akcji w opcji - wzór


     
Raport bieżący nr 76/2009 20.08.2009  
Powzięcie informacji o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku Kredyt Bank S.A. o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej
     
Raport bieżący nr 75/2009 19.08.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 74/2009 07.08.2009  
Zawiadomienie sporządzane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 4) i art. 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
     
Raport bieżący nr 73/2009 05.08.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 72/2009 04.08.2009  
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamierzona zmiana Statutu Spółki
     
Raport bieżący nr 71/2009 30.07.2009  
Zawiadomienie sporządzane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
     
Raport bieżący nr 70/2009 30.07.2009  
Zawiadomienie sporządzane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
     
Raport bieżący nr 69/2009 30.07.2009  
Zawiadomienie sporządzane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
     
Raport bieżący nr 68/2009 30.07.2009  
Zawiadomienie sporządzane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
     
Raport bieżący nr 67/2009 29.07.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 66/2009 24.07.2009  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze
     
Raport bieżący nr 65/2009 22.07.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 64/2009 16.07.2009  
Wybór audytora sprawozdań finansowych
     
Raport bieżący nr 63/2009 15.07.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 62/2009 07.07.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
     
Raport bieżący nr 61/2009 02.07.2009  
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza przekazane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
     
Raport bieżący nr 60/2009 01.07.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 59/2009 29.06.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 58/2009 18.06.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 57/2009 18.06.2009  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 17 czerwca 2009 r.
     
Raport bieżący nr 56/2009 18.06.2009  
Powołanie osób nadzorujących
     
Raport bieżący nr 55/2009 18.06.2009  
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uchwały podjęte na ZWZ
     
Raport bieżący nr 54/2009 11.06.2009  
Informacja o kandydatach do Rady Nadzorczej
Życiorys: Jarosław Tomczyk
Życiorys: Wojciech Kossuth
     
Raport bieżący nr 53/2009 10.06.2009  
Termin składania świadectw depozytowych
     
Raport bieżący nr 52/2009 05.06.2009  
Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego SA – R 2008 oraz skonsolidowanego raportu rocznego RS 2008
     
Raport bieżący nr 51/2009 03.06.2009  
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Treść projektów
     
Raport bieżący nr 50/2009 29.05.2009  
Polska Wołowina Sp. z o. o. – ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
     
Raport bieżący nr 49/2009 25.05.2009  
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamierzona zmiana Statutu Spółki
     
Raport bieżący nr 48/2009 13.05.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 47/2009 07.05.2009  
Zbycie przez spółkę zależną zorganizowanej części przedsiębiorstwa
     
Raport bieżący nr 46/2009 04.05.2009  
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008
Wykaz raportów
     
Raport bieżący nr 45/2009 17.04.2009  
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
     
Raport bieżący nr 44/2009 16.04.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 43/2009 14.04.2009  
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
     
Raport bieżący nr 42/2009 08.04.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 41/2009 08.04.2009  
Odroczenie rozpoznania wniosku o upadłość likwidacyjną
     
Raport bieżący nr 40/2009 01.04.2009  
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
     
Raport bieżący nr 39/2009 01.04.2009  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 38/2009 31.03.2009  
Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego
     
Raport bieżący nr 37/2009 27.03.2009  
Informacja o złożeniu przez spółkę zależną wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
     
Raport bieżący nr 36/2009 27.03.2009  
Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
     
Raport bieżący nr 35/2009 27.03.2009  
Wyznaczenie nadzorcy sądowego
     
Raport bieżący nr 34/2009 27.03.2009  
Wypowiedzenie przez Kredyt Bank S.A. umów kredytowych
     
Raport bieżący nr 33/2009 26.03.2009  
Zakończenie negocjacji w przedmiocie restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji
     
Raport bieżący nr 32/2009 25.03.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 31/2009 25.03.2009  
Informacja o roszczeniu Raiffeisen Bank Polska S.A.
     
Raport bieżący nr 30/2009 25.03.2009  
Informacja o wypowiedzeniu umowy kredytowej
     
Raport bieżący nr 29/2009 24.03.2009  
Zawiadomienia od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 28/2009 24.03.2009  
Powzięcie informacji o złożeniu wniosku o upadłość likwidacyjną
     
Raport bieżący nr 27/2009 24.03.2009  
Wszczęcie postępowania naprawczego
     
Raport bieżący nr 26/2009 18.03.2009  
Informacja o zamknięciu transakcji terminowych
     
Raport bieżący nr 25/2009 18.03.2009  
Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H
     
Raport bieżący nr 24/2009 13.03.2009  
AIG - zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 23/2009 10.03.2009  
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny - zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 22/2009 09.03.2009  
Złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego
     
Raport bieżący nr 21/2009 04.03.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 20/2009 27.02.2009  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 19/2009 - korekta
25.02.2009  
Korekta raportu bieżącego nr 19/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku.
     
Raport bieżący nr 19/2009 25.02.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 18/2009 24.02.2009  
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny - zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 17/2009 23.02.2009  
Rejestracja przez KDPW S.A. jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H
     
Raport bieżący nr 16/2009 17.02.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 15/2009 16.02.2009  
Informacja dotycząca wpływu transakcji zabezpieczających na wynik Grupy Kapitałowej PKM DUDA i przeszacowania wartości niektórych aktywów
     
Raport bieżący nr 14/2009 12.02.2009  
Wpływ dotacji dla spółki zależnej
     
Raport bieżący nr 13/2009 11.02.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 12/2009 04.02.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 11/2009 30.01.2009  
Terminy publikacji raportów okresowych
     
Raport bieżący nr 10/2009 30.01.2009  
Oświadczenie dotyczące publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz skonsolidowanego raportu półrocznego
     
Raport bieżący nr 09/2009    
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 08/2009    
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
     
Raport bieżący nr 07/2009 21.01.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 06/2009 20.01.2009  
Powołanie osób zarządzających
     
Raport bieżący nr 05/2009 14.01.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 04/2009 07.01.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 03/2009 06.01.2009  
Połączenie spółek zależnych
     
Raport bieżący nr 02/2009 06.01.2009  
Wpływ dotacji dla spółki zależnej
     
Raport bieżący nr 01/2009 05.01.2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta