31 sierpnia 2009  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Szczegółowa treść ogłoszenia
Projekty uchwał
Wzór pełnomocnictwa
Uchwały podjęte na NWZ
Cena odkupu akcji w opcji - wzór (załącznik nr 1 i nr 2 do Uchwały nr 25/31/08/2009)
   

 W związku z wejściem w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. zmian do kodeksu spółek handlowych, Spółka na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać można żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ walnezgromadzenie@pkmduda.pl ] oraz pełnomocnictwa do głosowania [ pelnomocnictwa@pkmduda.pl ].
 


 

17 czerwca 2009  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Porządek obrad
Projekty uchwał na ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2008
Kandydatury OPOKA FIZ
Życiorys - Jarosław Tomczyk
Życiorys - Wojciech Kossuth
Uchwały podjęte na ZWZ
SII - pytania i odpowiedzi
M. Makowska - pytania i odpowiedzi