Formularz rekrutacyjny


Imię:

Nazwisko:

Imię ojca:

Imię matki:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Adres:

Adres do korespondencji:

Telefon:

Email:

Wykształcenie - ukończone szkoły:

Nazwa szkoły i rok ukończenia:Zawód, specjalność, tytuł zawodowy-naukowy:

Wykształcenie uzupełniające :

Nazwa szkoły:Data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania:

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

Okres zatrudnienia od do:

Od:

Do:

Nazwa zakładu pracy:Stanowisko:

Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, kursy, szkolenia, znajomość języków obcych:

Chcę pracować na stanowisku:

Chcę pracować w dziale:


Proszę wgrać plik CV:

Wyślij