Staże

GOBARTO S.A. obecnie prawie 1800 osób. W związku z dynamicznym rozwojem Grupy Kapitałowej zespół pracowników GOBARTO S.A. ulega stałej rozbudowie.

Osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje aplikacje CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja@pkmduda.pl. Odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.