30 września 2005  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Treść uchwał podjętych podczas NWZA Spółki.
   
30 czerwca 2005  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki.
   
27 stycznia 2005  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Treść uchwał podjętych na NWZA.