7 listopada 2006  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Uchwały podjęte na NWZ Spółki
   
28 czerwca 2006  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Treść uchwał podjętych podczas ZWZA Spółki.
   
24 marca 2006  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Treść uchwał podjętych podczas NWZA Spółki.