28 czerwca 2007  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Treść uchwał podjętych podczas ZWZA Spółki.