Struktura akcjonariatu - IV kwartał 2009

 Liczba akcji ogółem: 226 422 590

 Lp Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
z
akładowym (%)
Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
(%)
1 ING
Bank Śląski
36 199 232 15,99 36 199 232 15,99
2 Kredyt Bank 35 505 179 15,68 35 505 179 15,68
3 PKO BP 22 109 061 9,76 22 109 06 9,76
4 Bank
Handlowy
20 369 538 9,00 20 369 538 9,00
5 BRE Bank 13 576 864 6,00 13 576 864 6,00
6 Pozostali 98 662 716 43,57 98 662 716 43,57

 
 
 


akcjonariat, akcjonariusze, struktura akcjonariatu