Struktura akcjonariatu - III kwartał 2009

 Liczba akcji ogółem: 97 300 000

 Lp Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
z
akładowym (%)
Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
(%)
1 Bogna Duda
-Jankowiak
5 000 000 5,14 5 000 000 5,14
2 Marcin Duda 5 000 000 5,14 5 000 000 5,14
3 Daria Duda 5 000 000 5,14 5 000 000 5,14
4 Pozostali 82 300 000 84,58 82 300 000 84,58

 

 


akcjonariat, akcjonariusze, struktura akcjonariatu