Struktura akcjonariatu - II kwartał 2009

Liczba akcji ogółem: 97 300 000

 Lp Akcjonariusz
Liczba akcji Udział w kapitale
z
akładowym (%)
Liczba głosów Udział w ogólnej
liczbie głosów
(%)
1 OPOKA FIZ 9 365 641 9,63 9 365 641 9,63
2 Bogna 
Duda-Jankowiak
5 000 000 5,14 5 000 000 5,14
3 Marcin Duda 5 000 000 5,14 5 000 000 5,14
4 Daria Duda 5 000 000 5,14 5 000 000 5,14
8 Pozostali 72 934 359 74,95 72 934 359 74,95

 

 


akcjonariat, akcjonariusze, struktura akcjonariatu