2008

Raport bieżący nr 99/2008 17.12.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 98/2008 10.12.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 97/2008 09.12.2008  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ w dniu 08 grudnia 2008r.
     
Raport bieżący nr 96/2008 09.12.2008  
Powołanie osób nadzorujących
Robert Rogowski - Życiorys
Andrzej Soczek - Życiorys
  09.12.2008  
Raport bieżący nr 95/2008    
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uchwały
     
Raport bieżący nr 94/2008 04.12.208  

Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej
Życiorys - Andrzej Soczek

     
Raport bieżący nr 93/2008 03.12.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 92/2008 03.12.2008  
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
     
Raport bieżący nr 91/2008 02.12.2008  
Wpływ dotacji dla spółki
     
Raport bieżący nr 90/2008 28.11.2008  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 89/2008 27.11.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 88/2008 26.11.2008  
Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej
Życiorys - Robert Rogowski
 
     
Raport bieżący nr 87/2008  25.11.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 86/2008 22.11.2008  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 85/2008 21.11.2008  
Zawiadomienia od osób obowiązanych do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 84/2008 19.11.2008  
Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
     
Raport bieżący nr 83/2008 19.11.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 82/2008 19.11.2008  
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii F
     
Raport bieżący nr 81/2008 13.11.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 80/2008 13.11.2008  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości - Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
     
Raport bieżący nr 79/2008 12.11.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 78/2008 08.11.2008  
Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
     
Raport bieżący nr 77/2008 06.11.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 76/2008 06.11.2008  

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

(pobierz plik)  
     
Raport bieżący nr 75/2008 05.11.2008  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – konferencja prasowa
     
Raport bieżący nr 74/2008 05.11.2008  
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamierzona zmiana Statutu Spółki
     
Raport bieżący nr 73/2008 05.11.2008  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
     
Raport bieżący nr 72/2008 03.11.2008  
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamierzona zmiana Statutu Spółki
     
Raport bieżący nr 71/2008 31.10.2008  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 70/2008 29.10.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
     
Raport bieżący nr 69/2008 27.10.2008  
Wpływ dotacji dla spółki
     
Raport bieżący nr 68/2008    
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 67/2008 23.10.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 66/2008 20.10.2008  
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
     
Raport bieżący nr 65/2008 20.10.2008  
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2008
     
Raport bieżący nr 64/2008 15.10.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
     
Raport bieżący nr 63/2008 08.10.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
     
Raport bieżący nr 62/2008 08.10.2008  
Program Motywacyjny - zakończenie subskrypcji akcji spółki
     
Raport bieżący nr 61/2008 08.10.2008  

Uzupełnienie półrocznego rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008
Raport biegłego rewidenta - Grupa Kapitałowa PKM DUDA
Raport biegłego rewidenta - Grupa Kapitałowa PKM DUDA cz. 2
     
Raport bieżący nr 60/2008 01.10.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 59/2008 29.09.2008  
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
     
Raport bieżący nr 58/2008 24.09.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
     
Raport bieżący nr 57/2008 23.09.2008  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 56/2008 17.09.2008  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
     
Raport bieżący nr 55/2008 11.09.2008  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
     
Raport bieżący nr 54/2008 03.09.2008  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
     
Raport bieżący nr 53/2008 27.08.2008  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 52/2008 08.08.2008  
Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 51/2008 30.07.2008  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 50/2008 25.07.2008  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2008
     
Raport bieżący nr 49/2008 24.07.2008  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki
     
Raport bieżący nr 48/2008 23.07.2008  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 47/2008 16.07.2008  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 46/2008 11.07.2008  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
     
Raport bieżący nr 45/2008 10.07.2008  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.-informacja o ustaniu przyczyn niestosowania niektórych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”  
     
Raport bieżący nr 44/2008 10.07.2008  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 

Raport bieżący nr 43/2008 07.07.2008  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 42/2008 01.07.2008  
Zawarcie przez spółkę zależną umowy przenoszącej własność przedsiębiorstwa w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży
     
Raport bieżący nr 41/2008
30.06.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 40/2008 27.06.2008  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2008 r. 
     
Raport bieżący nr 39/2008 26.06.2008  
Treść uchwał podjętych na ZWZ 
     
Raport bieżący nr 38/2008 24.06.2008  
Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego SA - R 2007 oraz skonsolidowanego raportu rocznego RS 2007 
     
Raport bieżący nr 37/2008 24.06.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 36/2008 18.06.2008  
Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 7/16/04/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski 16 kwietnia 2008 roku
     
Raport bieżący nr 35/2008
11.06.2008  
zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 34/2008 10.06.2008  
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
     
Raport bieżący nr 33/2008 08.06.2008  
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
     
Raport bieżący nr 32/2008 06.06.2008  
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
     
Raport bieżący nr 31/2008 03.06.2008  
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki
     
Raport bieżący nr 30/2008 30.05.2008  
Nabycie 100% udziałów w spółce pod firmą AGRO PROGRESS Sp. z o. o.
     
Raport bieżący nr 29/2008 29.05.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 28/2008 28.05.2008  
Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
     
Raport bieżący nr 27/2008 26.05.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 26/2008 20.05.2008  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 25/2008 15.05.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 24/2008 08.05.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 23/2008  07.05.2008  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
     
Raport bieżący nr 22/2008  05.05.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 21/2008 21.04.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta

     
Raport bieżący nr 20/2008 21.04.2008  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 16 kwietnia 2008 roku
     
Raport bieżący nr 19/2008  17.04.2008  
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
     
Raport bieżący nr 18/2008
 11.04.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 17/2008 03.04.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 16/2008 02.04.2008  
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
     
Raport bieżący nr 15/2008 20.03.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 14/2008 20.03.2008  
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamierzona zmiana Statutu Spółki
     
Raport bieżący nr 13/2008 13.03.2008 r.  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 12/2008 13.03.2008 r.  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 11/2008 22.02.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
     
Raport bieżący nr 10/2008 14.02.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 9/2008   8.02.2008  
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2007 roku  
Raport bieżący nr 8/2008 31.01.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
     
Raport bieżący nr 7/2008 25.01.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
     
Raport bieżący nr 6/2008  24.01.2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
     
Raport bieżący nr 5/2008  08.01.2008  
Informacja o niestosowaniu niektórych zasad   "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"  
     
Raport bieżący nr 4/2008  03.01.2008  
Zmiana wysokości kapitału zakładowego w spółce zależnej  
     
Raport bieżący nr 3/2008 02.01.2008  
Zawiadomienia od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
     
Raport bieżący nr 2/2008 02.01.2008  
Terminy publikacji raportów okresowych  
     
Raport bieżący nr 1/2008 02.01.2008  
Oświadczenie dotyczące publikacji raportów okresowych