2006

Raport bieżący nr 120/2006 20.12.2006  
Zawarcie umowy znaczącej  
     
Raport bieżący nr 119/2006 20.12.2006  
Obniżenie progu 10 % na Walnym Zgromadzeniu  
     
Raport bieżący nr 118/2006
15.12.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 117/2006 11.12.2006  
Zawarcie porozumienia w sprawie inwestycji w instalacje do produkcji bioetanolu  
     
Raport bieżący nr 116/2006
11.12.2006  
Nabycie udziałów w spółce zależnej  
     
Raport bieżący nr 115/2006
08.12.2006   
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
 
     
Raport bieżący nr 114/2006 08.12.2006  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 113/2006
08.12.2006  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 112/2006 08.12.2006  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
 
     
Raport bieżący nr 111/2006
08.12.2006  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 110/2006
06.12.2006  
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G
 
     
Raport bieżący nr 109/2006
01.12.2006  
Zakup akcji przez osobę nadzorującą  
     
Raport bieżący nr 108/2006
01.12.2006  
Zawarcie umowy znaczącej  
     
Raport bieżący nr 107/2006 01.12.2006  
Zawarcie umowy znaczącej  
     
Raport bieżący nr 106/2006
30.11.2006  
Zawarcie umowy znaczącej.  
     
Raport bieżący nr 105/2006 05.10.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiazanej do przekazania informacji dotyczace transakcji na papierach wartosciowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 103/2006 30.11.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora.  
     
Raport bieżący nr 103/2006
29.11.2006  
Nabycie znaczących aktywów  
     
Raport bieżący nr 102/2006
28.11.2006  
Informacja o konferencji prasowej  
     
Raport bieżący nr 101/2006 28.11.2006  
Podpisanie Porozumienia o warunkach transakcji. Umowa znacząca.  
     
Raport bieżący nr 100/2006 28.11.2006  
Uchwała KDPW o zarejestrowaniu akcji serii G  
     
Raport bieżący nr 99/2006 23.11.2006  
Wpływ dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
 
     
Raport bieżący nr 98/2006 21.11.2006  
Zawarcie umowy znaczącej  
     
Raport bieżący nr 97/2006 21.11.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora.
 
     
Raport bieżący nr 96/2006 20.11.2006  
Zakup akcji przez osobę nadzorującą.  
     
Raport bieżący nr 95/2006 16.11.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora.  
     
Raport bieżący nr 94/2006 15.11.2006  
Zawarcie umowy znaczącej  
     
Raport bieżący nr 93/2006 13.11.2006  
Zakup akcji przez osobę nadzorującą  
     
Raport bieżący nr 92/2006 8.11.2006  
Zakup akcji przez osobę zarządzającą  
     
Raport bieżący nr 91/2006 8.11.2006  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Spółki.  
     
Raport bieżący nr 90/2006 7.11.2006  
Informacje o nowym Członku Rady Nadzorczej.  
     
Raport bieżący nr 89/2006 7.11.2006  
Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki  
     
Raport bieżący nr 88/2006 6.11.2006  
Podwyższenie prognozy skonsolidowanych danych finansowych.  
     
Raport bieżący nr 87/2006 2.11.2006  
Przekroczenie progu 5 % na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
     
Raport bieżący nr 86/2006 31.10.2006  
Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego.  
     
Raport bieżący nr 85/2006 30.10.2006  
Uchwały podjęte na NWZ Spółki  
     
Raport bieżący nr 84/2006 30.10.2006  
Przerwa w obradach NWZ  
     
Raport bieżący nr 83/2006 30.10.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 82/2006 19.10.2006  
Wpływ dotacji z Unii Europejskiej.  
     
Raport bieżący nr 81/2006 18.10.2006  
Zawarcie umów przenoszących własność akcji i udziałów w ukraińskim podmiocie  
     
Raport bieżący nr 80/2006 18.10.2006  
Projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu 27.10.2006 r.  
     
Raport bieżący nr 79/2006 16.10.2006  
Informacja po konferencji prasowej  
     
Raport bieżący nr 78/2006 16.10.2006  
Konferencja prasowa.  
     
Raport bieżący nr 77/2006 13.10.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora.  
     
Raport bieżący nr 76/2006 13.10.2006  
Zawarcie umowy znaczącej  
     
Raport bieżący nr 75/2006
09.10.2006  
Zawarcie umów o dofinansowanie z Unii Europejskiej.  
     
Raport bieżący nr 74/2006 05.10.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 73/2006 29.09.2006  
Nabycie znaczących aktywów.  
     
Raport bieżący nr 72/2006 29.09.2006  
Zakup akcji przez osobę zarządzającą  
     
Raport bieżący nr 71/2006 29.09.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 70/2006 28.09.2006  
Planowana zmiana Statutu Spółki. Statut bieżący oraz po podniesieniu kapitału
 
     
Raport bieżący nr 69/2006 28.09.2006  
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.  
     
Raport bieżący nr 68/2006 27.09.2006  
Informacja o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego.  
     
Raport bieżący nr 67/2006
25.09.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 66/2006 19.09.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 65/2006 31.08.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 64/2006 25.08.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 63/2006 18.08.2006  
Zakup akcji przez osobę zarządzającą  
     
Raport bieżący nr 62/2006 18.08.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 61/2006 11.08.2006  
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego  
     
Raport bieżący nr 60/2006 04.08.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 59/2006 02.08.2006  
Nabycie udziałów w spółce zależnej  
     
Raport bieżący nr 58/2006 01.08.2006  
Zbycie udziałów w spółkach zależnych  
     
Raport bieżący nr 57/2006 26.07.2006  
Podpisanie umowy o dofinansowanie z Unii Europejskiej.  
     
Raport bieżący nr 56/2006 14.07.2006  
Wykaz transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 55/2006
29.06.2006  
Wykaz transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 54/2006 29.06.2006  
Treść uchwał podjętych na ZWZA  
     
Raport bieżący nr 53/2006 29.06.2006  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA  
     
Raport bieżący nr 52/2006 27.06.2006  
Wybór audytora sprawozdań finansowych w roku 2006 r.  
     
Raport bieżący nr 51/2006 23.06.2006  
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  
     
Raport bieżący nr 50/2006 23.06.2006  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 48/2006 20.06.2006  
Transakcje w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 47/2006 08.06.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych  
     
Raport bieżący nr 46/2006 06.06.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych  
     
Raport bieżący nr 45/2006 02.06.2006  
Podpisanie umów o dofinansowanie z Unii
     
Raport bieżący nr 44/2006 26.05.2006  
Właściwy adres nowego lokalu Spółki
     
Raport bieżący nr 43/2006 25.05.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
     
Raport bieżący nr 42/2006 25.05.2006  
Zmiana adresu lokalu Spółki
     
Raport bieżący nr 41/2006 25.05.2006  
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
     
Raport bieżący nr 40/2006 23.05.2006  
Zmiana terminów publikacji raportów rocznych
     
Raport bieżący nr 39/2006 19.05.2006  
Informacjach o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
     
Raport bieżący nr 38/2006 19.05.2006  
Podpisanie umowy przez spółkę zależną z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
     
Raport bieżący nr 37/2006 15.05.2006  
Prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2006.  
   
Raport bieżący nr 36/2006 12.05.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych  
   
Raport bieżący nr 35/2006 05.05.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
     
Raport bieżący nr 34/2006 19.04.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych  
     
Raport bieżący nr 33/2006 07.04.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych  
     
Raport bieżący nr 32/2006 03.04.2006  
Dopełnienie warunku zawieszającego umowę.  
     
Raport bieżący nr 31/2006  30.03.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.  
     
Raport bieżący nr 30/2006 28.03.2006  
Nabycie znaczących aktywów.  
     
Raport bieżący nr 29/2006 27.03.2006  
Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu akcji od Julius Baer Inv.Management LLC.  
     
Raport bieżący nr 28/2006 27.03.2006  
Informacja o nowopowołanym Członku Rady Nadzorczej Spółki  
     
Raport bieżący nr 27/2006 24.03.2006  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA  
     
Raport bieżący nr 26/2006 24.03.2006  
Treść uchwał powziętych na NWZA Spółki.  
     
Raport bieżący nr 25/2006 23.03.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.  
     
Raport bieżący nr 24/2006 23.03.2006  
Dokonanie asymilacji akcji przez KDPW S.A.  
     
Raport bieżący nr 23/2006 17.03.2006  
Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E  
     
Raport bieżący nr 22/2006 16.03.2006  
Zakup akcji przez osobę zarządzającą  
     
Raport bieżący nr 20/2006 14.03.2006  
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  
     
Raport bieżący nr 19/2006 10.03.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych  
     
Raport bieżący nr 18/2006 9.03.2006  
Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału podmiotu zależnego Emitenta  
     
Raport bieżący nr 17/2006 3.03.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych  
     
Raport bieżący nr 16/2006 1.03.2006  
Dotacja dla spółki zależnej.  
     
Raport bieżący nr 15/2006 27.02.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.  
     
Raport bieżący nr 14/2006 21.02.2006  
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
     
Raport bieżący nr 13/2006 17.02.2006  
Informacja o transakcjach osób mających ostęp do informacji poufnych.  
     
Raport bieżący nr 11/2006 15.02.2006  
Nabycie udziałów ukraińskiego podmiotu gospodarczego
     
Raport bieżący nr 10/2006 15.02.2006  
Zakup akcji przez osobę zarządzającą.  
     
Raport bieżący nr 9/2006 09.02.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.  
     
Raport bieżący nr 8/2006 02.02.2006  
Wykaz informacji bieżących i okresowych za rok 2005.  
     
Raport bieżący nr 7/2006 02.02.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.  
     
Raport bieżący nr 6/2006 30.01.2006  
Terminy przekazywania raportów okresowych.  
     
Raport bieżący nr 5/2006 26.01.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.  
     
Raport bieżący nr 4/2006 26.01.2006  
Dotacja dla spółki zależnej.  
     
Raport bieżący nr 3/2006 20.01.2006  
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.  
     
Raport bieżący nr 2/2006 18.01.2006  
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
     
Raport bieżący nr 1/2006    
Informacja o transakcjach insiderów