2007

Raport bieżący nr 97/2007 18.12.2007  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów   
     
Raport bieżący nr 96/2007 13.12.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 95/2007  13.12.2007  
Zmiana w składzie zarządu    
     
Raport bieżący nr 94/2007 11.12.2007  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów   
     
Raport bieżący nr 93/2007  07.12.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 92/2007 29.11.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 91/2007  26.11.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 90/2007  23.11.2007  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów   
     
Raport bieżący nr 89/2007 15.11.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 88/2007  08.11.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 87/2007  31.10.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 86/2007 30.10.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 85/2007 26.10.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 84/2007 24.10.2007  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów   
     
Raport bieżący nr 83/2007 22.10.2007  
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2007 roku   
     
Raport bieżący nr 82/2007 05.10.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiazanej do przekazania informacji dotyczace transakcji na papierach wartosciowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 81/2007 03.10.2007  
Zawiadomienia od osób obowiazanych do przekazania informacji dotyczace przeniesienia papierów wartosciowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 80/2007 21.09.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 79/2007 21.09.2007  
Finalizacja nabycia udziałów w spółce pod firmą NEW LOGISTIC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie   
     
Raport bieżący nr 78/2007 20.09.2007  
Aneks do umowy sprzedaży udziałów spółki NEW LOGISTIC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2007 r.   
     
Raport bieżący nr 77/2007  13.09.2007  
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego   
     
Raport bieżący nr 76/2007 13.09.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 75/2007 31.08.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 74/2007 29.08.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 73/2007 17.08.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 72/2007 13.08.2007  
Nabycie przez spółkę zależną udziałów w funduszu statutowym podmiotu prawa ukraińskiego   
     
Raport bieżący nr 71/2007  10.08.2007  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta   
     
Raport bieżący nr 70/2007  10.08.2007  
Sprostowanie zestawienia transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora   
     
Raport bieżący nr 69/2007 09.08.2007  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów   
     
Raport bieżący nr 68/2007  08.08.2007  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów   
     
Raport bieżący nr 67/2007 07.08.2007  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora   
     
Raport bieżący nr 66/2007 31.07.2007  
Nabycie aktywów znacznej wartości   
     
Raport bieżący nr 65/2007  26.07.2007  
Sprostowanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów   
     
Raport bieżący nr 64/2007 24.07.2007  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów   
     
Raport bieżący nr 63/2007  16.07.2007  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów   
     
Raport bieżący nr 62/2007 12.07.2007  
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza przekazane na ZWZA Spółki   
     
Raport bieżący nr 61/2007  10.07.2007  
Podwyższenia Funduszu Statutowego w spółce zależnej   
     
Raport bieżący nr 60/2007  09.07.2007  
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej   
     
Raport bieżący nr 59/2007 03.07.2007  
Ostateczne zamknięcie transakcji przejęcia Spółki pod firmą "Pieprzyk Rogatyn" Sp. z o.o.   
     
Raport bieżący nr 58/2007 29.06.2007  
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego   
     
Raport bieżący nr 57/2007  29.06.2007  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2007 r.   
     
Raport bieżący nr 56/2007 29.06.2007  
Uzupełnienie treści uchwał podjętych na ZWZA   
     
Raport bieżący nr 55/2007 29.06.2007  
Informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej   
     
Raport bieżący nr 54/2007 29.06.2007  
Treść uchwał podjętych na ZWZA   
     
Raport bieżący nr 53/2007 27.06.2007  
Wybór audytora sprawozdań finansowych w roku 2007   
     
Raport bieżący nr 52/2007  27.06.2007  
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej   
     
Raport bieżący nr 51/2007 22.06.2007  
Wpływ dotacji dla spółki zależnej   
     
Raport bieżący nr 50/2007 22.06.2007  
Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy   
     
Raport bieżący nr 49/2007 20.06.2007  
Projekty uchwał na Zwyczjane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy   
     
Raport bieżący nr 48/2007 15.06.2007  
Nabycie znaczących aktywów   
     
Raport bieżący nr 47/2007  04.06.2007  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów   
     
Raport bieżący nr 46/2007 31.05.2007  
Zawarcie umowy znaczącej   
     
Raport bieżący nr 45/2007 31.05.2007  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora   
     
Raport bieżący nr 44/2007 31.05.2007  
Oświadczenie Zarządu odnośnie realizacji celów emisyjnych oraz strategii rozwoju   
     
Raport bieżący nr 43/2007 31.05.2007  
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy   
     
Raport bieżący nr 42/2007 30.05.2007  
Odstąpienie od realizacji transakcji opisanej w Porozumieniu o warunkach transakcji z dnia 28 listopada 2006 r. Umowa znacząca.   
     
Raport bieżący nr 41/2007 23.05.2007  
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii G   
     
Raport bieżący nr 40/2007  23.05.2007  
Otrzymanie znaczących pozwoleń przez spółkę zależną   
     
Raport bieżący nr 39/2007  14.05.2007  
Wpływ dotacji dla spółki zależnej   
     
Raport bieżący nr 38/2007  14.05.2007  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów   
     
Raport bieżący nr 37/2007  11.05.2007  
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego   
     
Raport bieżący nr 36/2007  25.04.2007  
Zawarcie umów znaczących   
     
Raport bieżący nr 35/2007  25.04.2007  
Zmiana adresu Spółki   
     
Raport bieżący nr 34/2007  25.04.2007  
Nabycie akcji Emitenta przez osoby zarządzające i prokurentów   
     
Raport bieżący nr 33/2007 23.04.2007  
Informacja o konferencji prasowej   
     
Raport bieżący nr 32/2007 23.04.2007  
Nabycie znaczących aktywów   
     
Raport bieżący nr 31/2007 20.04.2007   
Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą oraz osobę blisko z nią związaną   
     
Raport bieżący nr 30/2007 20.04.2007  
Ustalenie daty pierwszego notowania praw do akcji serii "G"   
     
Raport bieżący nr 29/2007 20.04.2007  
Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą   
     
Raport bieżący nr 28/2007 19.04.2007  
Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego  
     
Raport bieżący nr 27/2007 18.04.2007  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 26/2007 18.04.2007  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 25/2007 18.04.2007  
Przeniesienie akcji przez osobę zarządzającą oraz prokurentów  
     
Raport bieżący nr 24/2007 18.04.2007  
Zakup akcji przez osobę zarządzającą  
     
Raport bieżący nr 23/2007 16.04.2007  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora   
     
Raport bieżący nr 22/2007 13.04.2007  
Zakończenie subskrypcji akcji PKM DUDA S.A.  
     
Raport bieżący nr 21/2007 10.04.2007  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 20/2007 02.04.2007  
Wpływ dotacji dla spółki zależnej   
     
Raport bieżący nr 19/2007 30.03.2007  
Podpisanie aneksu do Porozumienia o warunkach transakcji. Umowa znacząca.
     
Raport bieżący nr 18/2007 27.03.2007  
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2006
     
Raport bieżący nr 17/2007 22.03.2007  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora
     
Raport bieżący nr 16/2007 22.03.2007  
Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego
     
Raport bieżący nr 15/2007 19.03.2007  
Wyjaśnienie dotyczące stanu zaangażowania Julius Baer Investment Management LLC oraz Julius Baer International Equity Fund w akcje Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. oraz opis powiązań pomiędzy Julius Baer Investment Management LLC oraz Julius Baer International Equity Fund  
     
Raport bieżący nr 14/2007 19.03.2007  
Publikacja prospektu emisyjnego
     
Raport bieżący nr 13/2007 16.03.2007  
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
     
Raport bieżący nr 12/2007 13.03.2007  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora
     
Raport bieżący nr 11/2007 06.03.2007  
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego - QSr 4/2006
     
Raport bieżący nr 10/2007 02.03.2007  
Korekta raportu bieżącego nr 9 z dnia 01 marca 2007 r.  
   
Raport bieżący nr 9/2007 01.03.2007  
Ostateczna finalizacja transakcji przejęcia spółki pod firmą "Stół Polski" Sp. z o. o. - zamknięcie transakcji  
   
Raport bieżący nr 8/2007 28.02.2007  
Spełnienie warunków zawieszających umowy nabycia udziałów Spółki Stół Polski Sp. z o.o.  
     
Raport bieżący nr 7/2007 26.02.2007  
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
     
Raport bieżący nr 6/2007  08.02.2007  
Uzyskanie zgody UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką "Stół Polski"  
     
Raport bieżący nr 5/2007 09.01.2007  
Zmiana umowy znaczącej  
     
Raport bieżący nr 4/2007  04.01.2007  
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006  
     
Raport bieżący nr 3/2007 04.01.2007  
Terminy publikacji raportów okresowych  
     
Raport bieżący nr 2/2007 03.01.2007  
Zestawienia transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora.  
     
Raport bieżący nr 1/2007 03.01.2007  
Sprzedaż akcji przez osobę nadzorującą