Emisja akcji serii A

Przekształcnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną  
Liczba akcji: 2 300 000
Daty subskrypcji: 5 -17.12.2002 r.
Cena emisyjna: 10 zł
Wysokość kapitału zakładowego: 23.000.000,00 zł
   
Cele emisji: 
realizacja szeroko zakrojonej strategii Spółki, w tym: dokończenie budowy ubojni w Grąbkowie, zakup pakietów kontrolnych akcji podmiotów branżowych, zakup specjalistycznego transportu do przewozu żywca i mięsa, modernizacja starej ubojni na potrzeby uruchomienia produkcji karmy dla zwierząt, zwiększenie środków obrotowych, budowa nowoczesnej bazy surowcowej.
 
Prospekt emisyjny