Emisja akcji serii B

Subskrypcja publiczna  
Liczba akcji: 1 014 200
Daty subskrypcji: 5 -17.12.2002 r.
Cena emisyjna: 20 zł
Wartość emisji: 20.284.000 złotych
Wysokość kapitału zakładowego: 33.142.000,00 zł
   
Cele emisji: 
realizacja szeroko zakrojonej strategii Spółki, w tym: dokończenie budowy ubojni w Grąbkowie, zakup pakietów kontrolnych akcji podmiotów branżowych, zakup specjalistycznego transportu do przewozu żywca i mięsa, modernizacja starej ubojni na potrzeby uruchomienia produkcji karmy dla zwierząt, zwiększenie środków obrotowych, budowa nowoczesnej bazy surowcowej.
   
Prospekt emisyjny