Emisja akcji serii C

Subskrypcja publiczna  
Liczba akcji: 1 000 000
Daty subskrypcji: 24 -25.11.2003 r.
Cena emisyjna: 43 zł
Wartość emisji: 43 000 000 zł
Wysokość kapitału zakładowego: 43 142 000 zł
   
Cele emisji:
kontynuacja rozpoczętej strategii w zakresie rozbudowy Grupy Kapitałowej i rozbudowy zaplecza surowcowego, będących kluczowym czynnikiem rozwoju Spółki, w tym: zakup pakietów kontrolnych akcji/ udziałów podmiotów reprezentujących branżę mięsną, rozbudowa nowoczesnego zaplecza surowcowego, zwiększenie środków obrotowych.
   
Prospekt emisyjny