2016

Raport bieżący nr 41/2016 21.12.2016  
Warunkowa umowa sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Ferma - Pol” Sp. z o. o.) – przeniesienie własności udziałów  
     
Raport bieżący nr 40/2016 19.12.2016  
Zawarcie przez Emitenta i spółkę zależną umów pożyczek – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej.  
     
Raport bieżący nr 39/2016 15.12.2016  
Warunkowa umowa sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Ferma - Pol” Sp. z o.o.) – spełnienie się jednego z warunków przeniesienia własności udziałów - niewykonanie prawa pierwokupu.  
     
Raport bieżący nr 38/2016 12.12.2016  
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Załącznik nr 1    
Załącznik nr 2    
     
Raport bieżący nr 37/2016 12.12.2016  
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
     
Raport bieżący nr 36/2016 09.12.2016  
Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania    
     
Raport bieżący nr 35/2016 29.11.2016  
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 34/2016 26.11.2016  
Zawarcie aneksu do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży\ udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – aktualizacja informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 33/2016 26.11.2016  
Zawarcie aneksu do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – aktualizacja informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 32/2016 25.11.2016  
Stanowisko zarządu Spółki dotyczące Wezwania na akcje.  
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2    
     
Raport bieżący nr 31/2016 17.11.2016  
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 30/2016 02.11.2016   
Bank Zachodni WBK S.A. – ziszczenie się warunku zawieszającego, wejście w życie aneksu do Umowy o kredyt inwestycyjny – aktualizacja informacji poufnej    
     
     
Raport bieżący nr 29/2016 28.10.2016   
Zawarcie aneksu do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – aktualizacja informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 28/2016 28.10.2016  
Zawarcie aneksu do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – aktualizacja informacji poufnej    
     
Raport bieżący nr 27/2016 27.10.2016   
Warunkowa zobowiązująca umowa sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spełnienie się jednego z warunków zawieszających-Decyzja Prezesa UOKiK  
     
Raport bieżący nr 26/2016 27.10.2016   
Bank Zachodni WBK S.A. - zawarcie przez Emitenta aneksu do Umowy o kredyt inwestycyjny – aktualizacja informacji poufnej.  
     
Raport bieżący nr 25/2016 20.10.2016 
Zawarcie przez Emitenta aneksów do umów kredytowych – aktualizacja informacji poufnej    
     
Raport bieżący nr 24/2016 10.10.2016   
Gobarto S.A. – połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o.  
     
Raport bieżący nr 23/2016 10.10.2016   
Gobarto S.A. (poprzednio pod firmą: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.) – rejestracja zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany firmy Spółki  
Załącznik nr 1  
     
Raport bieżący nr 22/2016 30.08.2016   
Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, poręczenia Emitenta – aktualizacja informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 21/2016 24.06.2016   
Zawarcie warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 20/2016 24.06.2016   
Zawarcie warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 19/2016 24.06.2016   
Zawarcie niewiążącego listu intencyjnego w sprawie określenia kluczowych warunków nabycia przez Emitenta udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej    
     
Raport bieżący nr 18/2016 23.06.2016   
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 roku  
Załącznik nr 1  
     
Raport bieżący nr 17/2016 23.06.2016   
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami  
Załącznik nr 1  
     
     
Raport bieżący nr 16/2016 16.06.2016  
Stanowisko Zarządu Spółki w przedmiocie planowanego połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o. wraz z uzasadnieniem  
     
Raport bieżący nr 15/2016 10.06.2016  
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej – aktualizacja informacji poufnej, umowy znaczącej  
     
Raport bieżący nr 14/2016 01.06.2016  
Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, poręczenia Emitenta – aktualizacja informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 13/2016 01.06.2016  
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – aktualizacja informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 12/2016 25.05.2016  
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Załącznik 1  
Załącznik 2  
     
Raport bieżący nr 11/2016 25.05.2016  
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Załącznik 1  
Załącznik 2  
Załącznik 3  
     
Raport bieżący nr 10/2016 24.05.2016  
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015  
     
Raport bieżący nr 9/2016 16.05.2016  
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi  
     
Raport bieżący nr 8/2016 05.05.2016  
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku  
     
Raport bieżący nr 7/2016 29.04.2016  
Przekazanie do publicznej wiadomości planu połączenia  
Załączniki    
     
Raport bieżący nr 6/2016 29.04.2016  
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi  
     
Raport bieżący nr 5/2016 13.04.2016  
Podjęcie decyzji o połączeniu Emitenta  
     
Raport bieżący nr 4/2016 31.03.2016  
Likwidacja Oddziału Spółki w Hucie, zakończenie działalności w zakresie uboju wołowego – informacja poufna  
     
Raport bieżący nr 3/2016 18.03.2016  
Rekomendacja zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015  
     
Raport bieżący nr 2/2016 02.03.2016  
Podpisanie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – informacja poufna  
     
Raport bieżący nr 1/2016 15.01.2016  
Zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.