2015

 

Raport bieżący nr 50/2015 29.12.2015  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r.  
Załącznik    
     
Raport bieżący nr 49/2015 29.12.2015  
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami  
Załącznik  
     
Raport bieżący nr 48/2015 11.12.2015  
Zawarcie przez spółkę zależną umowy z podmiotem powiązanym z Emitentem – aktualizacja informacji poufnej.  
     
Raport bieżący nr 47/2015 01.12.2015  
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Załącznik  
     
Raport bieżący nr 46/2015 01.12.2015  
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
     
Raport bieżący nr 45/2015 24.11.2015  
Uzupełnienie informacji o zawartej przez Spółkę umowie kredytowej    
     
Raport bieżący nr 44/2015 17.11.2015  
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – aktualizacja informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 43/2015 13.10.2015  
Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej, poręczenie Emitenta – aktualizacja informacji poufnej, poręczenie Emitenta.  
     
Raport bieżący nr 42/2015 02.09.2015  
Spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez Emitenta znaczącej umowy warunkowej  
     
Raport bieżący nr 41/2015 02.09.2015  
Nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – informacja poufna, umowa znacząca  
     
Raport bieżący nr 40/2015 02.09.2015  
Planowane nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – informacja poufna – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 39/2015 02.09.2015  
Informacja poufna, umowa znacząca – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 38/2015 24.08.2015  
Spełnienie kryterium umowy znaczącej  
     
Raport bieżący nr 37/2015 24.08.2015  
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczny za I półrocze 2015 r.    
     
Raport bieżący nr 36/2015 27.07.2015  
Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015  
Korekta raportu rocznego za 2014 r. –korekta raportu bieżącego 36/2015  
     
Raport bieżący nr 35/2015 23.07.2015  
Przyjęcie przez Emitenta strategii działania na lata 2015- 2019 – informacja poufna  
     
Raport bieżący nr 34/2015 22.07.2015  
Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą  
     
Raport bieżący nr 33/2015 13.07.2015  
Informacja o transakcji sprzedaży akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorującego  
     
Raport bieżący nr 32/2015 13.07.2015  
Informacja o transakcji sprzedaży akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorującego  
     
Raport bieżący nr 31/2015 13.07.2015  
Informacja o transakcji sprzedaży akcji przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorującego  
     
Raport bieżący nr 30/2015 13.07.2015  
Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą  
     
Raport bieżący nr 29/2015 13.07.2015  
Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą  
     
Raport bieżący nr 28/2015 13.07.2015   
Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą  
     
Raport bieżący nr 27/2015 13.07.2015   
Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą  
     
Raport bieżący nr 26/2015 13.07.2015   
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji  
     
Raport bieżący nr 25/2015 08.07.2015   
Ziszczenie się warunku wskazanego w Wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, aktualizacja informacji poufnej.  
     
Raport bieżący nr 24/2015 25.06.2015   
Powołanie osób nadzorujących, rezygnacja z ubiegania o wybór do RN kolejnej kadencji    
     
Noty biograficzne    
Włodzimierz Bartkowski  
Robert Bednarski  
Ryszard Ceranowicz  
Andrzej Goździkowski  
Aleksander Koźlakiewicz  
Andrzej Śliwiński  
     
Raport bieżący nr 23/2015 25.06.2015  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r.  
Załącznik  
     
Raport bieżący nr 22/2015 25.06.2015  
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami  
Załącznik  
     
Raport bieżący nr 21/2015 05.06.2015  
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – stanowisko zarządu Spółki dotyczące Wezwania na akcje  
Załącznik 1   
Załącznik 2  
     
Raport bieżący nr 20/2015 03.06.2015  
Korekta rozszerzonego skonsolidowanegoraportu kwartalnego za I kwartał 2015  
     
Raport bieżący nr 19/2015 25.05.2015  
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
     
Raport bieżący nr 18/2015 25.05.2014  
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
     
Raport bieżący nr 17/2015 18.05.2015  
Umowa o przekazywanie informacji, aktualizacja informacji poufnej.  
     
Raport bieżący nr 16/2015 14.05.2014  
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta.  
Załącznik  
     
Raport bieżący nr 15/2015 22.04.2015  
Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, zmiana poręczenia Emitenta – aktualizacja informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 14/2015 19.03.2015  
Wybór audytora sprawozdań finansowych  
     
Raport bieżący nr 13/2015 19.03.2015  
Rekomendacja zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014  
     
Raport bieżący nr 12/2015 16.03.2015  
Ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA  
     
Raport bieżący nr 11/2015 02.03.2015  
Ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA  
     
Raport bieżący nr 10/2015 09.02.2014  
Ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA  
     
Raport bieżący nr 9/2015 06.02.2014   
Ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA  
     
Raport bieżący nr 8/2015 04.02.2014  
Powołanie osób zarządzających  
     
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
Załącznik nr 3    
Załącznik nr 4  
     
Raport bieżący nr 7/2015 05.02.2014  
Powołanie osoby zarządzającej  
     
Raport bieżący nr 6/2015 02.02.2014  
Ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA  
     
Raport bieżący nr 5/2015 15.01.2014  
Ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA  
     
Raport bieżący nr 4/2015 13.01.2014  
Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej, aktualizacja informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 3/2015 09.01.2015  
Ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA  
     
Raport bieżący nr 2/2015    
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – zmiana informacji poufne 09.01.2015
     
Raport bieżący nr 1/2015 09.01.2015  
Zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.