Emisja akcji serii D,E i F

Seria F  
Program motywacyjny skierowany do członków organów zarządzających i kluczowych pracowników Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKM DUDA
Liczba akcji: 900.000
Daty subskrypcji: od 14 dni po WZA zatwierdzającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Odpowiednio za rok obrotowy 2005, 2006 i 2007 do 31 grudnia odpowiednio 2006 r., 2007 r., 2008 r.

 
Seria E  
Program lojalnościowy skierowany do dotychczasowych menedżerów Spółki oraz spółek zależnych
Liczba akcji: 50.000
Daty subskrypcji: 28-29.10.2004 r.
Cena emisyjna: 10 zł
Wartość przeprowadzonej oferty: 500 000 zł
Wysokość kapitału zakładowego: 48 200 000 zł

 
Seria D  
Subskrypcja prywatna
Liczba akcji: 455.800
Daty subskrypcji 27-28.10.2004 r.
Cena emisyjna: 115,90 zł
Wartość przeprowadzonej oferty: 52 827 220 zł
Wysokość kapitału zakładowego: 47 700 000 zł
   
przejęcie podmiotu pod firmą Centrum Mięsne Makton Sp. z o. o. oraz podmiotu pod firmą Centrum Mięsne Eurosmak Sp. z o. o.
   
Prospekt emisyjny