2014

Raport bieżący nr 43/2014 23.12.2014  
Powołanie osób nadzorujących  
     
Noty biograficzne:    
     
Andrzej Goździkowski    
Aleksander Koźlakiewicz    
Andrzej Śliwiński    
Maksymilian Kostrzewa    
Robert Bednarski    
Włodzimierz Bartkowski    
     
Raport bieżący nr 42/2014 23.12.2014  
Odwołanie osób nadzorujących  
     
Raport bieżący nr 41/2014 23.12.2014  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 grudnia 2014 r.  
     
 Załącznik    
     
Raport bieżący nr 40/2014 23.12.2014   
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 grudnia 2014 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami    
     
Załącznik    
     
Raport bieżący nr 39/2014 23.12.2014  
Rezygnacja osób nadzorujących  
     
Raport bieżący nr 38/2014 12.12.2014  
Ustanowienie hipotek umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA  
     
Raport bieżący nr 37/2014 12.12.2014  
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – zmiana informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 36/2014 11.12.2014  
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 35/2014 10.12.2014  
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 34/2014 10.12.2014  
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – zmiana informacji poufnej – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 33/2014 09.12.2014  
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 32/2014 09.12.2014  
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 31/2014 08.12.2014  
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji  
     
Raport bieżący nr 30/2014 28.11.2014  
Zawarcie przez spółki zależne umów kredytowych – informacja poufna, umowa znacząca, poręczenie Emitenta. Aktualizacja informacji poufnej.  
     
Raport bieżący nr 29/2014 27.11.2014  
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Załącznik - projekt uchwały  
     
Raport bieżący nr 28/2014 27.11.2014  
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
     
Raport bieżący nr 27/2014 25.11.2014  
Złożenie przez Akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
     
Raport bieżący nr 26/2014 06.11.2014  
Ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA  
     
Raport bieżący nr 25/2014 27.10.2014  
Ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA  
     
Raport bieżący nr 24/2014 27.10.2014  
Informacja o transakcji zbycia akcji przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego  
     
Raport bieżący nr 23/2014 23.10.2014  
Uzupełnienie informacji o zawartych umowach kredytowych    
     
Raport bieżący nr 22/2014 17.10.2014   
Ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA  
     
Raport bieżący nr 21/2014 09.10.2014  
Ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA  
     
Raport bieżący nr 20/2014 26.09.2014  
Uzupełnienie informacji o zawartych umowach kredytowych    
     
Raport bieżący nr 19/2014 26.09.2014  
Spełnienie warunków zawieszających umowy znaczącej (umowy kredytowej)    
     
Raport bieżący nr 18/2014 25.09.2014  
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie
głosów
 
     
Raport bieżący nr 17/2014 26.08.2014  
Zawarcie umów kredytowych – informacja poufna, umowa znacząca – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 16/2014 25.08.2014  
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
     
Raport bieżący nr 15/2014 25.08.2014  
Zamiar nabycia akcji Emitenta w liczbie stanowiącej nie więcej niż 33% udziału w kapitale zakładowym i reprezentujących nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 14/2014 25.08.2014  
Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji  
     
Raport bieżący nr 13/2014 25.08.2014  
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie
głosów
 
     
Raport bieżący nr 12/2014 30.06.2014  
Wygaśnięcie niewiążącego listu intencyjnego w sprawie określenia kluczowych warunków połączenia kapitałowego Emitenta z inwestorem – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej  
     
Raport bieżący nr 11/2014 20.06.2014  
Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA w sprawie scalenia akcji  
     
Raport bieżący nr 10/2014 12.06.2014  
Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych ws. zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z ich scaleniem  
     
Raport bieżący nr 09/2014 09.06.2014  
Podjęcie przez Zarząd uchwały ws. wyznaczenia dnia referencyjnego  
     
Raport bieżący nr 08/2014 30.05.2014  
Rejestracja zmian w Statucie Spółki, tekst jednolity  
Załącznik  
     
Raport bieżący nr 07/2014 23.05.2014  
Zawarcie przez spółki zależne umów kredytowych – informacja poufna, umowa znacząca, poręczenie Emitenta. Podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej.  
     
Raport bieżący nr 06/2014 21.05.2014  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r. – korekta raportu bieżącego nr 6/2014 z dnia 14.05.2014 r.  
   
Załącznik  
     
Raport bieżący nr 06/2014 14.05.2014  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r.  
     
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r. - ZAŁĄCZNIK  
     
Raport bieżący nr 05/2014 14.05.2014  
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami  
     
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r - ZAŁĄCZNIK  
     
Raport bieżący nr 04/2014 18.04.2014  
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Załącznik  
     
Raport bieżący nr 03/2014 18.04.2014  
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
     
Raport bieżący nr 02/2014 17.04.2014  
Aktualizacja informacji poufnej, zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym  
Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego  
     
Raport bieżący nr 01/2014 17.01.2014  
Zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.