III kwartał - stan na 22.08.2014

Ostatnia zmiana dokonana na dzień: 22.08.2014

Liczba akcji ogółem: 27.800.229

 Lp
Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale 
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów 
(%)

1
CEDROB SA
2.777.243
9,99
2.777.243
9,99
2
ING Bank Śląski S.A.
2.655.345
9,55
2.655.345
9,55
3
Bank Zachodni WBK SA
2.587.471
9,31
2.587.471
9,31
4

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

2.036.954
7,33
2.036.954
7,33