Emisja akcji serii G

   
Subskrypcja publiczna
Liczba akcji: 48 200 000
Daty subskrypcji: 27.03-02.04.2007 r.
Cena emisyjna: 3 zł
Wartość emisji: 144 600 000 zł
Wysokość kapitału zakładowego: 96.400.000 zł
   
Cele emisji:
sfinansowanie inwestycji niezbędnych do realizacji strategii zakładającej rozwój organiczny spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz umacnianie pozycji PKM DUDA S.A. na rynku polskim i europejskim, w tym: zasilenie kapitału obrotowego, przejęcia na rynku polskim, inwestycje na Ukrainie.
   
Prospekt emisyjny
Załacznik do prospektu nr. 1
Załacznik do prospektu nr. 2