Struktura akcjonariatu - III kwartał 2014

Ostatnia zmiana dokonana na dzień: 03.07.2014

Liczba akcji ogółem: 27.800.229

 Lp
Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów
(%)

1

ING Bank Śląski S.A.

2.999.419
10,79
2.999.419
10,79
2

Bank Zachodni WBK SA

2.922.749
10,51
2.922.749
10,51
3

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

2.036.954
7,33
2.036.954
7,33