Kraków

ul. Cystersów 22
tel./fax: (12) 290 22 50

Dział zamówień:
tel.: (12) 290 22 88, (12) 290 22 56
fax: (12) 290 22 89 


Krzysztof Mączeński

p.o. Dyrektora Regionu Małopolska
tel.: +48 663 450 079
krzysztof.maczenski@gobarto.pl

Marek Okraska
Kierownik Ds. Logistyki i Rozliczeń
marek.okraska@gobarto.pl