Katowice

ul. Obroki 130 
tel.: (32) 359 42 72 do 73, fax: (32) 359 42 67

Tomasz Papiewski  
Dyrektor Regionu Południe
tel.: +48 691 446 346
tomasz.papiewski@gobarto.pl

Marcin Grojec
Kierownik Centrum Dystrybucyjnego
marcin.grojec@gobarto.pl

Jarosław Gala
Zastępca Kierownika Centrum Dystrybucyjnego
jaroslaw.gala@gobarto.pl