Warszawa

ul. Krakowiaków 54
tel. (22) 868 36 16, 868 34 88
fax: (22) 868 34 91

Bożena Wiśniewska
Kierownik hurtowni
bozena.wisniewska@gobarto.pl