Systemy jakości

GOBARTO S.A. potrafi postrzegać jakość wieloaspektowo, na każdym poziomie swojej działalności. Doskonała jakość to nie tylko dbałość o produkt – to także efekt wzorowych relacji z hodowcami i klientami, troska o ochronę środowiska oraz budowanie świadomości załogi.

Wysoka jakość produktów GOBARTO S.A. to jedna z najbardziej istotnych przewag strategicznych nad konkurencją, która umożliwia nam współpracę z klientami na całym świecie.

Posiadamy uprawnienia eksportowe do krajów Unii Europejskiej, a także na bardzo wymagające rynki azjatyckie - Korei Południowej i Japonii. Nasze zakłady posiadają wdrożony system HACCP.

Ponadto kolejny raz otrzymaliśmy rozpoznawalny w sektorze spożywczym na całym świecie certyfiakt BRC Global Standard, który otwiera drogę do rozmów z firmami uznającymi go za niezbędny warunek współpracy. Certyfikat potwierdza spełnianie restrykcyjnych wymogów jakości i bezpieczeństwa żywności.