Charakterystyka rynku

Przemysł mięsny to największa branża przemysłu spożywczego w Polsce. Obejmuje firmy przetwarzające surowce mięsne, tj. ubój zwierząt rzeźnych, obróbkę ubocznych produktów uboju, rozbiór tusz na elementy i wykrawaniemięsa drobnego oraz produkcję przetworów mięsnych, podrobów i konserw mięsnych, tłuszczów, wyrobów garmażeryjnych, gotowych dań mięsnych, łącznie z porcjowaniem, plasterkowaniem i paczkowaniem.

Bazą dla polskich zakładów mięsnych jest krajowy surowiec, który w miarę potrzeb uzupełniany jest importem. Przemysł ten w Polsce charakteryzuje się

  1. Niską koncentracją produkcji – większość hodowli pogłowia skupiona jest w gospodarstwach posiadających nie więcej niż 50 sztuk trzody
  2. Dużą zmiennością cen surowca
  3. Dużą zależnością od popytu na rynku wewnętrznym
 
Krajowy rynek mięsa według spożycia

Przeciętne spożycie mięsa i jego przetworów wynosi rocznie ponad 70 kg na osobę. Zdecydowanie najpopularniejszym mięsem jest wieprzowina, na które przypada ponad połowa całkowitej konsumpcji. Rośnie rola drobiu, który jest drugim najczęściej wybieranym mięsem. Marginalizuje się natomiast znaczenie wołowiny – jej spożycie obniża się z roku na rok. Rynek wędlin również znajduje się w trakcie przeobrażeń, a ich spożycie elastycznie reaguje na zmieniającą się sytuację gospodarczą kraju. Obecnie roczny poziom ich konsumpcji spadł już istotnie poniżej stanu notowanego przed laty - 25 kg na osobę.